Układak kabla kombajnowego typu UKT

    Układaki kabla kombajnowego typu UKT służą do prowadzenia przewodów kombajnowych i węży wodnych w zastawkach ścianowych przenośników zgrzebłowych. Układaki kabla kombajnowego typu UKT zabezpiecza w wysokim stopniu przewód kombajnowy i wąż wodny przed uszkodzeniami mechanicznymi, zerwaniem żył sterowniczych oraz skręceniem przewodu kombajnowego. Układaki kabla kombajnowego typu UKT będąc podzespołem zabudowanym w kombajnie górniczym przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania maszyny zespolonej jakim jest kombajn ścianowy.

    UKT-xxZDN

    Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta dwustronnie otwierana dwukierunkowa niska UKT - xxZDN

    UKT-podwieszany

    Zawiesie z układakiem kabla kombajnowego, przeznaczone jest do podwieszania kabli i przewodów elektrycznych, hydraulicznych i wodnych w wydzielonym miejscu chodnika i przemieszczanie ich wraz z postępem prowadzonych prac górniczych.