Układak kabla kombajnowego typu UKT

  Układaki kabla kombajnowego typu UKT służą do prowadzenia przewodów kombajnowych i węży wodnych w zastawkach ścianowych przenośników zgrzebłowych. Układaki kabla kombajnowego typu UKT zabezpiecza w wysokim stopniu przewód kombajnowy i wąż wodny przed uszkodzeniami mechanicznymi, zerwaniem żył sterowniczych oraz skręceniem przewodu kombajnowego. Układaki kabla kombajnowego typu UKT będąc podzespołem zabudowanym w kombajnie górniczym przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania maszyny zespolonej jakim jest kombajn ścianowy.

  UKT-xx

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja podstawowa UKT - xx

  UKT-4xns

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja niesymetryczna UKT - 4xns

  UKT-xxN

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja niska UKT - xxN

  UKT-1xNF

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja niska wykonanie NF - 1xNF

  UKT-1xNFp

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja z półką UKT-NFp

  UKT-xxZ

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta UKT - xxZ

  UKT-xxZO

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta dwustronnie otwierana UKT - xxZO

  UKT-xxZD

  Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta dwustronnie otwierana dwukierunkowa UKT - xxZD