Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-E

  Iskrobezpieczne Wyłączniki Awaryjne typu IWA-E przeznaczone są do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych. Służą do zatrzymania przenośnika z każdego dowolnego miejsca wzdłuż trasy odstawy. Wyłączniki Awaryjne typu IWA-E przeznaczone są również do współpracy z układami sterowania i sygnalizacji na trasach transportu podziemnego. Służą w tym przypadku do wyłączenia napędu maszyny z dowolnego miejsca na trasie transportu. Obudowa wyłącznika zapewnia ochronę w stopniu IP56.

  iwa-xen

  Iskrobezpieczne wyłaczniki awaryjne IWA-E można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach bez zagrożenia wybuchem "a" jak i w pomieszczeniach ze stopniem "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz należących do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  iwa-xen

  Iskrobezpieczny Wyłącznik Awaryjne typu IWA-E w wersji IWA-xEB oprócz spełniania powyżej opisanych funkcji IWA-xE posiada dodatkowo zabudowany w pokrętle wyłącznik bezpieczeństwa, który składa się z grzybka oraz mechanizmu jego uruchamiania. Wciśnięcie grzybka powoduje przejście urzadzenie w stan zatrzymania awaryjnego.

  iwa-xen

  Iskrobezpieczne wyłaczniki awaryjne IWA-xEn z kontrolą naciągu linki, można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach bez zagrożenia wybuchem "a" jak i w pomieszczeniach ze stopniem "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz należących do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.